Izvēlieties atrašanās vietu:

EU VAT Rates, the Formats & the Thresholds

19% 7% 800 000 € 49 000 000 € 500 000 € 51 000 000 € 20% 5%
0% 20% 10%
13% 1 100 000 € 12 000 000 € 1 100 000 € 12 000 000 € 20% 2,1%
5,5%
10% 460 000 € 460 000 € 21% 12% 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK 15 000 000 CZK 30 000 000 CZK 21% 4%
10% 400 000 € 400 000 € 22% 4%
5%
10% 350 000 € 20 000 000 € 0 € 20 000 000 € 21% 9% na wezwanie
urzędu statystycznego 19% 5%
9% 1 000 000 RON 1 000 000 RON 25% 6%
12 15 000 000 SEK 4 500 000 SEK 27% 5%
18% 270 000 000 HUF 5 500 000 000 HUF 150 000 000 HUF 15 000 000 000 HUF 21% 5%
9% 550 000 € 7 000 000 € 400 000 € 10 000 000 € 20% 10% 1 000 000 € 1 000 000 € 21% 6%
12% 1 500 000 € 25 000 000 € 1 000 000 € 25 000 000 € 20% 9% 1 650 000 BGN 16 000 000 BGN 1 900 000 BGN 37 200 000 BGN 25% 5%
13% 450 000 € 300 000 € 19% 5%
9% 270 000 € 2 700 000 € 75 000 € 5 800 000 € 25% - 41 000 000 DKK 11 300 000 DKK 16 500 000 DKK 22% 9%
5% 700 000 € 350 000 € 24% 10%
14% 800 000 € 800 000 € 24% 6%
13% 150 000 € 90 000 € 23% 4,8%
9%
13,5% 500 000 € 5 000 000 € 635 000 € 34 000 000 € 17% 14%
8%
3% 375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
4 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe
200 000 €
zgłoszenie uproszczone 375 000 €
zgłoszenie
szczegółowe
8 000 000 €
rozszerzone
zgłoszenie
szczegółowe 21% 12%
5% 330 000 € 5 000 000 € 200 000 € 7 000 000 € 18% 5%
7% 700 € 700 € 23% 5%
8% 6 200 000 PLN 103 000 000 PLN 2 800 000 PLN 150 000 000 PLN 23%
(22% in the
Autonomous
Region of Madeira;
16% in the
Autonomous
Region of the Azores) 6%
(5% in Madeira; 4% in the Azores)
13%
(12% in Madeira; 9% in the Azores) 600 000 €
25 000 € (Autonomous region of Madeira) 6 500 000 € 600 000 €
25 000 € (Autonomous region of Madeira) 6 500 000 € 22% 5%
9,5% 220 000 € 4 000 000 € 270 000 € 9 000 000 € 8,1% 3,8%
2,6% nie dotyczy